Nyhetssaker arkiv

Er du klar for morsmålsdagen?

I over tjue år har morsmålsdagen blitt markert rundt om i verden. Denne dagen gir anledning til å feire ulike morsmål og språk.

Fra barnehage til skole

En god overgang fra barnehage til skole handler om at barna må forberedes til skolen og at skolen må forberede seg til å ta imot barna fra barnehagen. Skole og barnehage har et gjensidig ansvar for å samarbeide slik at overgangen til skolen skal bli trygg og forutsigbar for barna og deres foreldre og foresatte.