98 % av minoritetselevene fullfører

Elevene med minoritetsbakgrunn ved Thor Heyerdal videregående skole dropper ut i enda mindre grad enn de andre elevene på skolen. Les artikkel fra Aftenposten om hvorfor.

Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er en av Norges største med 1625 elever. 11 prosent av elevene på Thor Heyerdahl videregående skole er minoritetselever. Skolen har et mangfoldig tilbud for elever både innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, der statistikken viser at flest dropper ut. Likevel faller bare 2,4 prosent av elevene fra. For minoritetslevene er tallet enda lavere: 1,9 prosent.

Samarbeid

Studierektor Karianne Fennefoss Balchen mener at et godt samarbeid med kommunen, rektorer og rådgivere i grunnskolen er avgjørende. Vi er på foreldremøter mot slutten av grunnskolen for å informere om videregående skole. Vi jobber blant annet mye med å endre holdningene til yrkesfag blant foreldrene, sier hun.

Lar elevene ta ungdomsskolefag på nytt

God foreldrekontakt og samarbeid med kommunen til tross: En av de tingene som virkelig skiller skolen fra andre skoler i Norge, er innføringsklassene. Skolen, sammen med Larvik kommune, driver et forsøk med innføringsklasser der også elever som kommer fra grunnskolen får ta ungdomsskolefag på nytt.

– Vi har elever som har bodd i Norge i ganske få år når de får et vitnemål fra ungdomsskolen. De har i tillegg ofte mangelfull skolegang fra hjemlandet. De mangler derfor grunnleggende kunnskap i fag som er viktige for å lykkes i videregående skole. Vi gir dem en sjanse til å ta de viktigste fagene på nytt, sier Balchen.

Ikke bare innføringtilbud

Men skolen skiller seg ikke bare ut gjennom innføringstilbudet. Thor Heyerdahl videregående skole satser på tett oppfølging og tilpasset opplæring, og den var den første videregående skolen i landet som begynte å gi elever med minoritetsbakgrunn tilbud om tospråklig fagopplæring.