Aldri mer 22. juli

Antirasistisk Senter har laget skolenettstedet aldrimer22juli.no. Bakgrunnen for opprettelsen av nettstedet er terrorhandlingene 22. juli 2011. Med disse sidene ønsker de å informere og spre kunnskap til skoleungdom for å demme opp for rasisme og fordommer og bidra til at lignende hendelser ikke skal skje igjen. Sidene er en ressurs til bruk i undervisningen, og innholdet er nært knyttet opp til Kunnskapsløftet, selv om temaene ikke nødvendigvis er de samme. Foreløpig er innholdet tilpasset videregående opplæring, men nettstedet utvides med versjoner for alle skoletrinn etter hvert som de er klare.

Gå til nettstedet her