Kväänikansan päivä

NAFO gratulerer med Kvenfolkets dag 16. mars! Les meir om markeringa av dagen, og finn resursar til bruk i barnehage og skole.

Ny stortingsmelding om tidleg innsats

Stortingsmeldinga «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» blei lagt fram 8. november. Delar av meldinga omhandlar korleis ein kan styrke tilbodet til minoritetsspråklege i barnehage og skole.

Kväänikansan päivä

NAFO gratulerer med Kvenfolkets dag 16. mars! Her kan du lese om dagen og finne ressursar om kvenane for barnehage og skole.

Den europeiske språkprisen 2018

NAFO gratulerer Dahlske videregående skole med Den europeiske språkprisen. Skolen inspirerer til språklæring ved å ta i bruk dei språklege og kulturelle ressursane i klasserommet.