Barn og unge med flyktningbakgrunn

Hva må barnehagen og skolen vite, og hva kan de gjøre for å ivareta, inkludere og legge til rette for læring hos barn og unge med flyktningbakgrunn? Læringsmiljøsentret belyser dette gjennom fire artikler.

Tilhørighet og utenforskap

To ungdommer fra Larvik forteller om sine erfaringer med kommunens Flex-ID-program. Målet med programmet er å styrke ungdommens selvtillit og gjøre dem trygge på sin identitet.

Fra musikk til språk

Gjennom prosjektet Fra musikk til språk har Bergen kommunes barnehageansatte fått opplæring og trening i å arbeide med musikk for å stimulere barnas språkutvikling.