Kuben Videregående skole tildeles årets Benjaminpris. Skolen utmerker seg med å arbeide mot rasisme og diskriminering på en helhetlig og systematisk måte.

Trygg Trafikk har utvikla tospråklege læringsressursar om trafikktryggleik på sju språk. Innhaldet er basert på Trygg Trafikk si grunnbok i trafikkopplæring for 1.- 4. trinn.