Lær om dei samiske språka, sjå ein samisk musikkvideo eller lær nokre samiske ord. Bli med på ein felles dugnad for å synleggjere og auke kunnskapen om dei samiske språka.

Her finn du tips til korleis din barnehage eller skole kan feire Den europeiske språkdagen 26. september. Dagen markerast også med webinar om fleirspråklegheit.

Kan du flere enn ett språk? Da er du en ressurs i barnehagen! Lag en flerspråklig lesestund for barna!

Mange skolar skal snart ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?

Sommarens nasjonale lesekampanje startar 1. juni. Nytt i år er at NAFO har omsett informasjonsskriv til foreldre til mange språk.