Les høyt for barna på flere språk!

Kan du flere enn ett språk? Da er du en ressurs i barnehagen! Lag en flerspråklig lesestund for barna!

Heim-skole-samarbeid

Mange skolar skal snart ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?

Sommarles 2020

Sommarens nasjonale lesekampanje startar 1. juni. Nytt i år er at NAFO har omsett informasjonsskriv til foreldre til mange språk.

Utredningsverktøy på 19 språk

Har du mistanker om at en flerspråklig elev har dysleksi eller andre språkvansker, kan FLORO være et nyttig verktøy i en utredning. Nå foreligger verktøyet også på pashto, og spesialpedagoger og tospråklige lærere i Ålesund kommune har nylig gjennomført sertifiseringskurs i regi av NAFO.