Mangfold i barnehagen

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan utvikle inkluderende leke- og læringsmiljøer, blant annet ved å synliggjøre mangfold og støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter.

Flerreligiøs høytidskalender 2019

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har publisert en oversikt over høytider. Høytidskalenderen gir ingen komplett oversikt over alle høytidsdager som finnes i det flerreligiøse Norge, men over noen av de viktigste høytidsdagene.
Last ned flerreligiøs høytidskalender 2019

Opplegg for barnehagen om Nasjonale minoriteter

Klokkebilde genereltNorge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene.

På nettsida minstemme.no finner du opplegg for barnehage om hver av de nasjonale minoritetene. Oppleggene er laget av NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er beregnet på både barnehage og skole. Søk på barnehage i søkefeltet øverst til høyre på nettsiden. For hver av de fem nasjonale minoritetene er det laget en kort filmsnutt. Disse er ment som en åpner til å lære mer om de nasjonale minoritetene, og filmene egner seg godt til å se sammen i barnehagen. Det er også laget forslag til spørsmål i forkant og etterkant av filmene. Se oppleggene her.

«Verdensmusikken» i Marken barnehage

Marken, SamlingDet er klart for felles musikksamling med små og store fra to hus i Bergen som til sammen er Marken barnehage. Det er et stykke å gå fra det ene huset til det andre, så derfor blir det noen uker mellom hver gang alle samles. I mellomtiden har alle sunget, danset og lekt på avdelingene og i samlinger på det enkelte hus.

Når introen blir spilt av barnehagens egen musikergruppe til den første sangen, vet alle hvilken sang som kommer! Les mer om musikksamlingene her.

Prosjekt. Romanifolket/tatere i barnehage og skole

Taterprosjektet

NAFO har i perioden 2010 – 2015 hatt et samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og Taternes Landsforening. Prosjektets mål var å gjøre romanifolkets/ taternes kultur og historie kjent for barn og personale i barnehager og skoler, og å bedre forståelsen for denne nasjonale minoritetsgruppas situasjon også i dag. Prosjektene har vært gjennomført i barnehager i Larvik, Ringsaker, Elverum, Skien, Askim og Sarpsborg.
Veiledningshefte
Med utgangspunkt i erfaringer fra barnehageprosjektene har prosjektleder Anne – Mari Larsen, DMMH, laget et veiledningshefte til temaarbeid om romanifolket/tatere i barnehagen. Dette finner du på nettsiden til DMMH. Der kan du også lese mer om prosjektene. Se nettsiden til DMMH her.
Nettressurser:

Du store verden! Førresfjorden barnehage

Felles konsentrasjonI arbeidet med å synliggjøre barnehagens språklige og kulturelle mangfold, fikk personalet i Førresfjorden barnehage oppleve at barna framsto med en ny stolthet og tydelighet i barngruppa. De startet prosjektarbeidet sitt med tittelen ”Du store verden!” og arbeidet med å utvikle en pedagogikk der nettopp ulike språklige, kulturelle og religiøse utrykk skulle synliggjøres i barnehagens hverdagsliv.

Les mer om arbeidet med «Du store verden!».

Joik i barnehagen

joikI denne ressursen fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen får du fire praktiske eksempler på innhold og fremgangsmåte i hvordan barna kan lære joik i barnehagen. Her får du tips, lydfiler, filmer og annet digitalt materiell.
Gå til ressursen Joik i barnehagen

barn som maler
ballromSandkasselek

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord