Familielæring

Artikkel om familielæring

Her kan du lese en artikkel om familielæring som er hentet fra «Ressurshefte, flerspråklig arbeid i barnehagen» . Artikkelen har fokus på hva begrepet familielæring dreier seg om , samt ulike måter å jobbe med dette perspektivet på i barnehagen. Last ned artikkelen her
 

Digitale fortellinger: ”Fortell meg!”

er et familielæringsprosjekt i Tønsberg der minoritetsspråklige foreldre forteller familiehistorier fra hjemlandet for barna sine.

 • Les om prosjektet her
 • Se prosjektets blogg her
 • Se familienes digitale fortellinger på you-tube her
 •  

  Film: Familielæring i barnehage og skole

  Foreldre som får norskopplæring ved Tysvær opplæringssenter deltar i familielæringsaktiviteter med egne barn i Førresfjorden barnehage en gang per uke. I tillegg har foreldre tilbud om å få norskopplæring i velkomstklassen ved Førre skole sammen med barna sine. I denne filmen får vi se familieaktiviteter i både barnehagen og i skolen. En lærer fra voksenopplæringen og en førskolelærer i barnehagen er ansvarlige for det pedagogiske opplegget. Les mer og se filmen her.
   

  Norsk nettverk for familielæring

  Nettverket er åpent for alle interesserte og har samlinger to ganger i året i Oslo. Les mer om nettverket og om påmelding til nettverket her
   

  VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

  har en egen nettside om familielæring. Se nettsiden her
   

  Bok: Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid

  Sigrun Aamodt og An-Magritt Hauge (red.)
  Denne boka tar for seg ulike tilnærminger til flerkulturell pedagogisk praksis. Redaktørene ønsker å løfte fram nye måter å arbeide på som for eksempel familielæring, et forholdsvis nytt felt innenfor det migrasjonspedagogiske området i Norge. Forfatterne gir derfor en teoretisk innføring i denne tilnærmingen, i tillegg til eksempler på hvordan tenkningen kan omsettes i praksis. Les mer