Nettverk barnehage

Nettverksbygging, utviklingsarbeid og kompetanseheving gjennom samarbeid i nettverk er arbeidsformer NAFO benytter for å nå ut til ulike aktører i opplæringssystemet nasjonalt og internasjonalt. Gjennom nettverkene deles erfaringer, kompetanse og behov for utvikling av flerkulturell pedagogikk, antirasistisk arbeid, hjem-skolesamarbeid og opplæringen av barn, elever og voksne fra språklige minoriteter. Oversikt over fylkesvise nettverk
 
NAFO har også et samarbeid med de andre nasjonale sentrene i opplæringen om ressurser for barnehage. Les mer om samarbeidet og om sentrene her.
 

Edderkoppspinn

Fokusvirksomheter

NAFO har samarbeidsavtaler med barnehagemyndigheter og barnehager i hvert fylke.

blåbølger

Fokustreff

En gang pr år arrangerer NAFO fagdag i Oslo for sine fokusvirksomheter med fokus på aktuelle saker og god praksis

klatrenett2

Barnehagemyndighet

Nettverk for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene.

klatrenett1

Nettverk for UH og FM

Nettverk for universiteter/høgskoler og fylkesmenn i forbindelse med samarbeid om NAFOs barnehageprosjekter

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord