Lier kommune, språknettverk

Høsten 2010 ansatte Lier kommune en logoped som fungerer som språkveileder for alle barnehagene i kommunen. Formålet med stillingen er å øke kompetansen på språk hos de ansatte i barnehagen. Språkveilederen holder kurs for de ansatte om barns språk, veileder ved behov barnehagene om språket til enkeltbarn og leder språknettverk der en pedagogisk leder fra hver barnehage deltar.

Språknettverk.

På språknettverket velger deltakerne selv hvilke temaer som skal tas opp. Flerspråklighet er et sentralt tema på møtene, fordi andelen flerspråklige barn i barnehagene øker. Dette er noen av temaene som er blitt behandlet på møtene:

  • Hvordan kan vi finne ut hva flerspråklige barn forstår på norsk?
  • Hvordan kan vi stimulere flerspråklige barns språk?
  • Hvordan stimulerer vi barns ordforråd?

Språkveilederen innleder møtene med en teoretisk bakgrunn om temaet. Deretter diskuteres temaet i gruppen. Deltakerne kjenner temaet på forhånd, slik at de kan forberede seg og ta med eksempler og materiell de bruker.

Deltakerne utveksler erfaringer og gir hverandre tips om gode arbeidsmåter. Det er et poeng at deltakerne skal få konkrete tips som de kan bruke i arbeidet med barna i barnehagen. Møtene har god oppslutning. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at det er nyttig og inspirerende å delta i språknettverket.

Det er utarbeidet et ressurshefte for arbeid med flerspråklige barn til bruk i Lierbarnehagene. Du kan laste ned heftet her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord