Arbeid med ord og begreper i Kjølstad barnehage

I Kjølstad barnehage i Fredrikstad har de jobbet med nettressursen sanger og musikk på arabisk på morsmal.no. Her kan du lese hvordan barnehagen beskriver arbeidet med temaet farger og frukt på arabisk.

Flere språk i barnegruppa

I Kjølstad barnehage har vi barn med arabisk som morsmål, og vi har en arabisktalende ansatt på avdelingen. Barnegruppen som arbeidet med temaet farger og frukt bestod av 13 gutter på fire år, hvor seks av dem har et annet morsmål enn norsk. To snakker arabisk, to somali, en swahili og en spansk.

Introduksjon av temaet

I første samling viste vi frem en film om frukt og en om farger på storskjerm. Disse filmene brukte vi som intro i alle samlinger. I forkant av samlingen printet vi ut bilder av ulik frukt og skrev hva de heter på arabisk. Vi så på bildene, hang dem på veggen og snakket om hva de heter på norsk og arabisk.

Arbeid med frukt

Til andre samling bestilte vi inn frukten som var på bildene. Ett og ett barn fikk komme fram, trekke et av fruktkortene og sammen skulle vi prøve å huske hva frukten heter på arabisk. Vi snakket om fargen på arabisk og om frukten vokste på et tre eller på bakken, om den var sur eller søt osv. Så fikk barnet dele ut frukten, men først måtte vi finne ut hvor mange barn og hvor mange voksne vi var og vi prøvde å telle på arabisk. Så fikk barnet dele frukten og deretter gå rundt til alle å si vær så god.

Under andre samling ble barna spurt om de visste hva slags drikke vi fikk av burtokal (appelsin)? På tredje samling lagde vi vår egen burtokaljuice, og vi leste en bok om en hare som ikke ville smake på ulike frukter fordi de smakte surt, søtt osv. På fjerde samling lekte vi Kims lek med frukter på arabisk. De fikk også kopier av frukter som de skulle klippe ut og lime inn i boka si.

Flerspråklighet som en ressurs

Kjølstad barnehage ønsker å se på flerspråklighet som en ressurs. Det skal være av stor verdi å kunne snakke flere språk. Vi ønsker at barna skal bli nysgjerrige og utforskende rundt språk. Vi har et tett foreldresamarbeid og vi tydeliggjør for både foreldre og personale hvor viktig morsmålet er i forbindelse med barnets språkutvikling og identitet.

en gutt holder opp et bilde av to pærer
barn ser på en storskjerm med bilde av kirsebær og eple
barn sitter ved et bord der det ligger frukt og en skjærefjøl.
barnehender presser en appelsin i en appelsinpresse