Barnehagen åpner dørene for barn i asyl

Det er en del av vårt samfunnsansvar å bidra til at flyktningene har det bra, sier daglig leder i Disen Gård Kanvas-barnehage, Birgit Somby, i et intervju med barnehage.no.

Barnehagen åpner dørene
Hver mandag ettermiddag åpner Disen Gård Kanvas-barnehage i Oslo dørene for barnefamilier bosatt på Refstad transittmottak, som ligger et par steinkast unna.

– Egentlig skulle dette bare være et tilbud for barn fra null til seks år, men jeg har skjønt at det er viktig at det er bredde i aldersgruppen. At det også er større barn, syv- åtteåringer, ungdommer og voksne. Vi sier ikke nei til noen, sier den daglige lederen.

Et av hovedformålene med aktivitetstilbudet er å gi barn og voksne som er nye i Norge en mulighet til å utvide sitt sosiale nettverk. Derfor er det også et poeng at flyktningbarna som besøker Disen Gård, kommer i kontakt med barn fra barnehagens faste avdeling.

Første gang barna fra Refstad transittmottak kom på besøk, lurte barnehagebarna på hvem de var, forteller Birgit Somby. Når de ansatte forklarte at disse barna var kommet til Norge fordi de ikke lenger kunne bo i sitt eget hjemland på grunn av krig, var responsen fra barnehagebarna: «Vi vil hjelpe dem og leke med dem».
Les mer på barnehage.no