Benjaminprisen for 2016

Årets Benjaminpris går til Løkenåsen skole i Lørenskog. Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

Holdningsarbeid

Løkenåsen skole har særlig utmerket seg ved et helhetlig og systematisk holdningsarbeid blant alle skolens elever, både majoritetselever og minoritetselever. En viktig del av dette arbeidet er skolens satsing på bevisstgjøring og kompetanseheving blant personalet.

Juryens begrunnelse

Juryen sier blant annet dette om begrunnelsen for tildelingen:
Løkenåsens antirasistiske arbeid baserer seg på en helhetlig tenkning som sikter på å involvere alle skolens aktører fra elevene og lærere til skoleledelse og foreldre. Relasjonsbygging elever imellom, elever og lærere, mellom de ansatte og mellom skole og hjem står sentralt for å skape et miljø på skolen hvor alle kan føle seg inkludert og trygg til å ta en aktiv rolle.

Prisen tildeles av kunnskapsministeren 31.januar 2017.
 
NAFO gratulerer Løkenåsen skole med prisen!

Les mer om Benjaminprisen og tildelingen her