Debatt om flerspråklighet og morsmål

I de siste ukene har det foregått en debatt i flere aviser om tospråklige barn og elever. Aftenposten har skrevet om at 7 av 10 elever med norskpakistansk bakgrunn må ha «ekstra språkhjelp» og baserer seg blant annet på forskning gjort av spesialpedagogene Lervåg og Lervåg-Melby

Finn 5 feil i debatten
Språkforskere fra MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, skriver i sin artikkel om det de mener er feil i debatten om tospråklighet. «Basert på de siste dagers mediedebatt er det lett å få inntrykk av at tospråklighet er vanskelig, skadelig og til hinder for å lære norsk på skolen. Men det stemmer ikke», skriver artikkelforfatterne. De mener at det dukker det opp et foreldet syn på tospråklighet i denne debatten og peker på 5 åpenbare feil. Les artikkelen fra Språkforskere ved MultiLing her.

Følg debatten videre!
Tarjei Helland: Høgskolelektor, samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus 26.november
Les artikkelen, Bøhler skjønner ikke bæret

Hilde Sollid: Professor ved UiT 5.desember
Les artikkelen, Norskopplæring for minoritetselever – gammel debatt i ny kontekst

Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg: Professorer ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitet i Oslo 6.desember
Les artikkelen, Mye ideologi, lite empiri

Helene Valvatne: Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 6. desember
Les artikkelen, Mange er nødt til å være tospråklig

Terje Lohndal, Mila Vulchanova og Tor Anders Åfarli: Institutt for språk og litteratur, NTNU 10. desember
Les artikkelen, Ulike analyser gir ulike perspektiver

Anne Golden, Pia Lane, Elizabeth Lanza, Else Ryen, Hanne Gram Simonsen og Bente Ailin Svendsen: MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo 10.desember
Les artikkelen, Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet