Etnisk likeverdighet i skolen

I avhandlingen: «Dialogen som visker ut kategorier. En studie av hvilke erfaringer innvandrerungdommer og norskfødte med innvandrerforeldre har med videregående skole. Hva forteller ungdommenes erfaringer om videregående skoles håndtering av etniske ulikheter?», undersøker Solbue hvilke erfaringer innvandrere i videregående skole har med sin skolehverdag.

Monologiske og flerkulturelle klasser
Tre klasser ble observert og elever ble intervjuet. Den ene klassen kan defineres som en monologisk klasse. Inndelingen i kategorier som innvandrer og etnisk norsk var tydelige. Den andre klassen defineres som en flerkulturell klasse. Alle elevene var deltakere i klassens fellesskap, men det var fortsatt et skille mellom innvandrer og etnisk norsk i klassen.

«I denne klassen er alle så forskjellige at eg kan vere meg sjølv»
Den siste klassen defineres som en interkulturell klasse. Klassen kan beskrives som en klasse hvor kategoriene innvandrer og etnisk norsk nesten ikke var til stede. Klassen besto av ungdommer med ulik bakgrunn med tanke på etnisitet, interesser, venner, klesstil osv. Et viktig stikkord i den interkulturelle klassen er aksept for mangfold.

Les mer:
En klasse for seg
Disputerer om etnisk likeverdighet i skolen