Evaluering av tilskuddsordning for barnehage

Evaluering av tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder»

Rambøll Management har evaluert tilskuddsordningen med bakgrunn i at antall minoritetsspråklige barn i barnehagene har økt med 145 prosent fra 2006 til 2013, mens tilskuddssatsen har gått ned med 46 prosent. I tillegg har nå nesten alle kommuner minoritetsspråklige barn i førskolealder og mottar derfor midler fra ordningen.

Rambølls evaluering har spesielt hatt fokus på tre områder:

  • Utforming – overordnede prinsipper som ligger til grunn for tilskuddsordningen
  • Forvaltning – hvordan forvaltes ordningen på de ulike forvaltningsnivåene
  • Måloppnåelse – i hvilken grad og på hvilken måte nås målsettingene for ordningen

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned her