Evaluering av tilskuddsordning for barnehage

Evaluering av tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder»

Rambøll Management har evaluert tilskuddsordningen med bakgrunn i at antall minoritetsspråklige barn i barnehagene har økt med 145 prosent fra 2006 til 2013, mens tilskuddssatsen har gått ned med 46 prosent. I tillegg har nå nesten alle kommuner minoritetsspråklige barn i førskolealder og mottar derfor midler fra ordningen.

Rambølls evaluering har spesielt hatt fokus på tre områder:

  • Utforming – overordnede prinsipper som ligger til grunn for tilskuddsordningen
  • Forvaltning – hvordan forvaltes ordningen på de ulike forvaltningsnivåene
  • Måloppnåelse – i hvilken grad og på hvilken måte nås målsettingene for ordningen

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord