Eventyrkoffert på flere språk

Elever på 4. trinn i Stavanger har laget eventyrkofferter på mange språk. Bakgrunnen for prosjektet var å løfte fram mangfoldet og samtidig ta utgangspunkt i noe som alle hadde et forhold til.

Eventyrprosjekt

Foto: Elisabeta Chaparian

Lærere og Veilederkorpset i Stavanger har samarbeidet om et eventyrprosjekt på 4. trinn ved Kvaleberg skole. Filmen Eventyrkofferten viser både forarbeidet med involvering av foreldrene, arbeidet i klassen med eventyrkoffertene og klipp fra selve framføringen. I filmen får vi også høre om målet med prosjektet, om elevenes opplevelser og om de tospråklige lærernes erfaringer med arbeidet.

Anerkjennelse, identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse

Bakgrunnen for prosjektet var å løfte fram mangfoldet og samtidig ta utgangspunkt i noe som alle hadde et forhold til. Initiativtakerne ønsket å skape muligheter for anerkjennelse, identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse for alle. Å velge eventyr ga gode muligheter til å trekke inn elevenes morsmål i læringsarbeidet. Birgit Walter i veilederkorpset sier at å løfte fram mangfoldet er å så et frø som vokser til forståelse, nysgjerrighet og respekt for ulikhet.

Foreldrene fikk høre eventyr på to språk

På foreldremøtet i oppstarten av prosjektet ble ideen presentert og foreldrene fikk høre begrunnelsen for prosjektet. Birgit Walter, som selv er tysk, viste fram en liten koffert med figurer tilknyttet eventyret «Bymusikantene i Bremen». Sammen med to andre lærere ble eventyret lest både på tysk og norsk. Foreldrene fikk på denne måten se og høre det elevene skulle være med på. Samtidig ble foreldrene involvert i prosjektet fordi lærerne trengte deres hjelp med å finne eventyr fra de forskjellige landene elevene kommer fra. Videre ble foreldrene delaktige i prosjektet ved at elevene fikk i lekse å utforske morsmålet sammen med foreldrene.

Eventyrkoffertene

Foto: Elisabeta Chaparian

Ved hjelp av foreldre og tospråklige lærere ble det samlet inn eventyr fra landene som er representert på trinnet. Og så gikk de i gang med å lage eventyrkoffertene. Elevene var utrolig motiverte og kreative, fant ting og laget figurene de trengte til eventyret. Deretter var det tid for å øve på framføringen og hvordan eventyrene best kunne fortelles på to språk.

Sammenligning av eventyr og språk

Arbeid med eventyr på forskjellige språk skaper gode muligheter til kontrastivt språkarbeid, å se på ulikheter og likheter i språkene. Det gir mulighet for økende språkbevissthet hos elevene, både flerspråklige og enspråklige. Alle elever får oppleve melodien i andre språk, blir kjent med ord, ordtak, kanskje også nye skrifttegn. Samtidig kan man snakke om hvordan eventyrene starter for eksempel på arabisk, på albansk, på tysk eller norsk. Dette åpner for muligheten til å utvikle nysgjerrighet for andre språk, til å utvikle anerkjennelse og respekt for mangfoldet.

Erfaringer fra prosjektet

I filmen hører vi en tospråklig lærer uttrykke at elevene var stolte over å fortelle eventyr på sitt språk. Andre lærere sier at elevene synes det er fint å høre medelever snakke sitt morsmål.

Foto: Elisabeta Chaparian

Det var en stor glede å se hvor ivrige og kreative elevene var med å lage koffertene. Det var kjekt å se at foreldrene ble engasjerte. Det var fantastisk å se når elevene presenterte eventyrene i klassen og leste eller fremførte en del av eventyret på morsmålet (Birgit Walter).

Se filmen Eventyrkofferten