Faglitteratur

Faglitteratur det er vist til her, omhandlar ei innføring i pedagogisk arbeid retta mot fleirspråklege og fleirkulturelle grupper i barnehage og skole. Litteraturen viser til forsking på område som omfattar opplæring av minoritetsspråklege barn, elevar og deltakarar, fleirspråkleg utvikling og antirasistisk arbeid, for å nemne noko. Litteraturen gir eksempel på pedagogisk praksis i fleirkulturelle grupper og søker å auke kunnskapen og medvitet hos lærarstudentar, lærarar, leiarar, tilsette i PPT og andre som er opptatte av den fleirkulturelle barnehagen og skolen.

Faglitteratur relevant for barnehage

Faglitteratur relevant for skole

Kontrastive beskrivingar av forholdet mellom ulike morsmål og norsk vil kunne vere ei god hjelp i å forstå andrespråkslæring.

Sjå oversyn over kontrastive beskrivingar

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord