Regelverk

Opplæringa av minoritetsspråklege elevar følgjer same regelverk som all anna opplæring i skolen. Det same gjeld tilbodet i barnehagane. Men det finst også lovverk som gjeld spesifikt for minoritetsspråklege. Dette finn du to steder på Udirs nettsider:

Regelverk som gjeld spesifikt for minoritetsspråklege (før skole, skole og opplæring, saksgang for særskilt språkopplæring, læreplanar)

Regelverk etter tema – minoritetsspråklege (regelverk for minoritetsspråklege elevar og vaksne, veileder om innføringstilbod, tolking av regelverk)

Regelverk som gjeld dei ulike nivåa i opplæringa, finn du på menylinjene Styringsdokumenter og Grunnlagsdokumenter på NAFO si nettside.

Lenke til Rammeplan for barnehage og Opplæringslova

Ny integreringsmelding - vårblomster
hand-838975_1280

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord