Regelverk

Opplæringa av minoritetsspråklege elevar følgjer same regelverk som all anna opplæring i skolen. Det same gjeld tilbodet i barnehagane. Men det finst også lovverk som gjeld spesifikt for minoritetsspråklege.

Regelverk som gjeld spesifikt for minoritetsspråklege (udir.no) (før skole, skole og opplæring, saksgang for særskilt språkopplæring, læreplanar)

Les meir

Regelverk barnehage
Regelverk grunnskole
Regelverk vidaregåande
Regelverk vaksenopplæring

Ny integreringsmelding - vårblomster
hand-838975_1280

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord