Fagdager om inkludering av nyankomne i barnehager og skoler

Trenger du en innføring i sentrale temaer i arbeidet med nyankomne barn i barnehage og/eller elever i skolen? NAFO og Utdanningsdirektoratet inviterer til regionale fagdager i fire ulike byer i januar 2024. Program og påmelding er nå klart. Påmeldingsfrist 21. desember.

Foto av mennesker som sitter i en sal og hører på en person som snakker på en scene.
Foto: Feel good studio, AdobeStock

Trenger du en innføring i sentrale temaer i arbeidet med nyankomne barn i barnehage og/eller elever i skolen? Da er dette fagdagen for deg. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Utdanningsdirektoratet inviterer sammen til fagdag der temaet er inkludering av nyankomne barn og elever.

Målgrupper

Eiere, ledere og nøkkelpersoner i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler som jobber med eller har ansvar for tilbud til nyankomne barn og elever.  Det vil bli lagt opp til en del parallelle sesjoner for barnehage og skole.

Det blir arrangert fire fagdager

Programmet blir det samme på alle fagdagene.

Påmeldingsfrist: 21. desember.

Tromsø – onsdag 24. januar 2024

UiT- Noregs arktiske universitet, Teorifagbygget Hus 1, Auditorium 1, Tromsø
Program, påmelding og praktisk informasjon

Bergen – torsdag 25. januar 2024

Radisson BLU Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen
Program, påmelding og praktisk informasjon

Oslo – mandag 29. januar 2024

OsloMet, Storbyuniversitetet, Pilestredet 32, rom N002
Program, påmelding og praktisk informasjon

Trondheim – tirsdag 30. januar 2024

Radisson BLU Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim
Program, påmelding og praktisk informasjon

Temaer er de samme på alle fagdagene

  • Aktuelt lov- og regelverk
  • Støtteressurser
  • Flerkulturell forståelse
  • Traumer
  • Kartlegging
  • Erfaringslæring med utgangspunkt i praksis i barnehage og skole

Kostnader

Fagdagen inkludert lunsj er gratis for alle påmeldte deltakere. Deltakere må selv koste reise og eventuell overnatting.

Har du spørsmål?

Kontakt med Dag Fjæstad dafj@oslomet.no eller Ole Jørgen Holck på ojh@udir.no