Film om skriveopplæring for andrespråkselever

Sveriges utbildningsradio har en serie de kaller Barn av sitt språk. Serien skal bidra til å gjøre elever i grunnskolen til lesende, skrivende og talende språklige entusiaster. Her gis i fem filmer konkret veiledning i hvordan lærere kan jobbe språkutviklende i grunnskolen.

Hva innebærer språkutviklende arbeid
Å kunne lese er mye mer enn å avkode teksten. Det er å kunne tolke teksten, lese mellom linjene og stille spørsmål. Det er å kunne omsette teksten til en muntlig beretning, skrive den for hånd eller digitalt og gjøre den til sin. Det legges også vekt på høytlesning og felles lesning, utfordringen det er å forstå og kunne skrive tekster på andrespråket og å samtale i grupper.

På vei mot et andrespråk
For andrespråkselever kan det abstrakte språket i en faktatekst sette en stopper for innlæringen. På den svenske skolen Sollentuna International School har læreren Meta Hylén og hennes kollegaer utviklet en metode for grundige språkanalyser og bearbeiding av tekst. Metoden aktiverer elevene og utvikler dem til å produsere egne fagtekster ved hjelp av blant annet sjangerpedagogikk.

Her er lenke til filmen På väg mot ett andraspråk