Fleksibel opplæring skoleåret 2020/2021

Nå er det tid for å søke om deltakelse i Fleksibel opplæring for skoleåret 2020/2021. Her får elever/deltakere tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på arabisk, somali og tigrinja.

Har du elever/deltakere med behov for tospråklig fagopplæring på arabisk, somali eller tigrinja i matematikk og naturfag?

Fleksibel opplæring tilbyr nettbasert tospråklig fagopplæring på 8.- og 9.-trinnsnivå for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere. Elevene/deltakerne får også tilgang til en læringsplattform med ressurser på norsk og morsmål.

Tilbudet

Fleksibel opplæring består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold på 8.- og 9.-trinnsnivå via læringsplattformen Digilær. Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning på nett på sitt morsmål. I tillegg til sanntidsundervisningen har elevene tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål.

Elevene utvikler faglig forståelse i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige læringsmateriellet som er tilgjengelig på plattformen.

Målgruppe

Tilbudet er skreddersydd for elever (og deltakere) med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Dette kan gjelde:

  • Elever i grunnskolen og videregående opplæring med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (for eksempel innføringstilbud eller kombinasjonsklasser). 
  • Deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

Skoler/skoleeiere som har forsøkt å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja) kan søke om å delta i Fleksibel opplæring. Søknadsfristen for skoleåret 2020/2021 er dessverre gått ut.

Les mer:

Informasjonsskriv om Fleksibel opplæring skoleåret 2020/2021
Les mer om Fleksibel opplæring