Fleksibel opplæring skoleåret 2021/22

Har skolen din elever med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på 8.-10- trinnsnivå? Søk om å bli med i Fleksibel opplæring før 28. mai!

Har du elever/deltakere med behov for tospråklig fagopplæring på arabisk, somali eller tigrinja i matematikk og naturfag? Nå kan skolen din søke om å få være med i Fleksibel opplæring for skoleåret 2021/22. Søknadsfristen er utvidet til 28. mai.

Fleksibel opplæring tilbyr nettbasert tospråklig fagopplæring på 8.-10.-trinnsnivå for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere. Elevene/deltakerne får også tilgang til en læringsplattform med ressurser på norsk og morsmål.

Tilbudet

Fleksibel opplæring består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold på 8.-10.-trinnsnivå via læringsplattformen Digilær. Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning på nett på sitt morsmål. I tillegg til sanntidsundervisningen har elevene tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. Innholdet består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål.

Elevene utvikler faglig forståelse i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige læringsmateriellet som er tilgjengelig på plattformen.

Målgruppe

Tilbudet er skreddersydd for elever (og deltakere) med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Dette kan gjelde:

  • elever i grunnskolen og videregående opplæring med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (for eksempel innføringstilbud eller kombinasjonsklasser);
  • deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

Skoler/skoleeiere som har forsøkt å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja), kan søke om å delta i Fleksibel opplæring.

Søknad og kostnader

Søknadsfristen for skoleåret 2021/2022 er 28. mai. For å delta i begge fagene koster det 7000,- totalt per elev per år.

Før dere søker, er det viktig at dere leser:

Send søknad om å få være med i Fleksibel opplæring ved å gå inn i dette nettskjemaet.

Les mer om Fleksibel opplæring