Flerspråklige animasjonsfilmer

NAFO har fått laget animasjonsfilmer om heksen Dhegdheer med lyd på enten somali, persisk, urdu eller tamil sammen med norsk. Det er elever i 2. klasse ved Hagaløkka skole og 7. klasse ved Vestby skole har laget tegningene i filmene. Barna har ulike oppfatninger av hvordan heksa Dhegdheer ser ut, så dere vil derfor møte henne i forskjellige skikkelser. Vi håper historien vil inspirere til dramatisering og lek i barnehage og skole!

Se filmene på youtube