Fra musikk til språk

I Bergen har barnehagene tatt i bruk musikk i arbeid med barns språkutvikling. Gjennom prosjektet Fra musikk til språk har Bergen kommunes barnehageansatte fått opplæring og trening i å arbeide med musikk for å stimulere barnas språkutvikling. Prosjektet som er initiert og finansiert av Bergen kommune er nå inne i sitt tredje år.

Målet med prosjektet

Marianne M. Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen sier til tidsskriftet «Første Steg» at kommunen med dette prosjektet har ønsket å gi barnehagene flere perspektiver og metoder i arbeid med barn som skal lære seg et nytt språk. Hun viser til stipendiat Nora B. Kulset fra Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim, som mener at musikken gjør språkinnlæringen både lettere, raskere og artigere. Musikk stimulerer ulike sanser hos barnet, blant annet setter det fokus på rytmen i språket.

Sang skaper fellesskap
Musikk skaper et fellesskap på tvers av alder, norskkunnskaper og etnisitet. Sang og musikk er et godt verktøy i arbeidet med å lære minoritetsspråklige barn norsk, men musikk er noe langt mer enn bare et verktøy. Det handler også om fellesskap og glede og tilhørighet til barnegruppa. I sang og musikklek kan alle delta selv om de ikke har gode norskspråklige ferdigheter- ofte synger barn med i sangene lenge før de bruker norske ord, og før de forstår meningen med de norske ordene. I følge Boge viser praksisfortellinger fra ulike barnehager at enkeltbarn og barn i gruppe har blomstret gjennom deltagelse i musikkprosjektet- Barn som har vært beskjedne og sky, har kommet mer med sier hun.

Les artikkelen i Første Steg

Arbeid med musikk i Marken barnehage, NAFOs fokusbarnehage