Prestrud skole, Hamar

Prestrud skolePrestrud skole er en flerkulturell skole med røtter i 37 ulike morsmål. 7 tospråklige lærere og 2 språkassistenter er tilknyttet skolen i deltidsstillinger. 56 elever har enkeltvedtak etter § 2 – 8, og får særskilt tilrettelagt norsk og tospråklig undervisning.

Velkomstklasse
Elever i 1.-7- klasse med et annet morsmål som kommer flyttende til Hamar kommune, begynner i Velkomstklasser på Prestrud. Vi har to velkomstklasser. Deling og organisering avhenger av elevgruppa, alder og hva slags skolebakgrunn kommer de med. Elevene har tilhørighet til ordinær klasse helt fra første skoledag, 6 – 8 timer pr uke. Det mest gunstige er å være med i praktisk-estetiske fag, men kontinuiteten i norskopplæringa går først. Velkomstelevene er alltid med klassen på spesielle hendelser som turer, utstillinger og forestillinger.

Velkomstklassene har hvert sitt klasserom, men er sammen i mange ulike aktiviteter, både faste og happeninger. Det er også lagt opp til faste aktiviteter sammen med det trinn de deler skolegård med.
Lærerne i velkomstklassene underviser etter læreplanen i grunnleggende norsk. Undervisningen er temabasert og går fra det konkrete og nære til det fjerne; skoleord, farger, familie, følelelser m.m. Morsmålet blir brukt aktivt, og her benyttes kompetansen til tospråklige lærere. Lærerne er også i gang med å utvikle kontrastive analyser.

Kulturkunnskap og praktiske ferdigheter kommer også inn, med ukentlig svømmeundervisning, sykkeltrening, skitrening, skøytetrening. Skolen har et godt samarbeid med Naturskolen, der isfiske, skiturer, skogturer, vanndager med fiske og båt inngår.

I den eldste gruppa øves det inn matematiske begreper og også noe engelsk. Opplæringen blir alltid tilpasset elevens behov og evner. Når eleven er klar for mer enn bare den grunnleggende norskopplæringa så utvides fagkretsen. Elevene blir så overført til klasse i fag etter fag, alt etter hvilke fag de mestrer best. Velkomstlærer tilrettelegger planer og gjennomgår fagstoffet med elevene på forhånd. Elevene følger nå ordinær læreplan med særskilt tilrettelagt norskundervisning.

Ellers
Skolen gjennomfører internasjonal uke i dagene før FN-dagen. På FN-dagen arrangeres internasjonal dag i nært samarbeid med FAU og foreldre på alle trinn. I inneværende år deltar skolen i prosjektet ”Bedre samarbeid mellom hjem, barnehage og skole”. Prosjektet er et samarbeid mellom Fagerlund skole og Vesleparken barnehage i Ringsaker, Prestrud skole og Vestenga barnehage i Hamar, Høgskolen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Prosjektet er finansiert av fylkeskommunen, og et av tiltakene i Handlingsplan for det flerkulturelle Hedmark. Målet er å informere og aktivisere minoritetsspråklige foreldre i de samarbeidende skoleorganene.

Les artikkel i bladet Utdanning om tospråklig opplæring på Prestrud skole

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord