Norskfaget i grunnskolen

På denne sida finn du ressursar til norskfaget, både etter læreplan i grunnleggende norsk og den ordinære læreplanen i norsk.

Les meir om særskilt norskopplæring.

Læreplanar

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Læreplan i norsk

Læringsressursar

Skolekassa – ei fleirspråkleg lenkesamling med ressursar frå ulike aktørar til mellom anna norskfaget, 1. – 10. trinn

Nynorsk for minoritetsspråklege – ein ressursbase frå Nynorsksenteret

Argumenterande skriving – eit ressurshefte for læraren – Skrivesenteret

Skriverammer – kan vere ei god hjelp i skriving av ulike presentasjonstekstar, Skrivesenteret

Mangfald i språk og tekst – eit ressurshefte om leseopplæring i eit fleirspråkleg og fleirkulturelt perspektiv for læraren frå Lesesenteret

Filmar

Språkløftet i Drammen kommune – korleis grunnleggende norsk kan brukast som ei førebuing til eit nytt tema for dei minoritetsspråklege elevane

Trekantsamarbeid og ordbank – «Trekantsamarbeid» er eit samarbeid mellom tospråkleg lærar, faglærar og lærar i grunnleggende norsk for å skape god tilrettelegging for fleirspråklege elevar.

Satsing på leseutvikling – frå Bjørndal skole i Oslo, om korleis dei har satsa på lesing, mellom anna gjennom arbeid med eit bibliotek der det fleirspråklege står sentralt