Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid2Dette valgfaget åpner opp for å ta i bruk det språklige mangfoldet på skolen som en ressurs. Elevgruppa og læreren velger språk og samarbeidsland ut fra interesser og elevsammensetning. Elever eller lærere som behersker flere språk enn norsk og engelsk kan være ressurspersoner både innad i gruppa og når det skal knyttes kontakter med ungdom i andre land.

Læreplan i valgfaget internasjonalt samarbeid (gjelder fra 1.8.20)

Undervisningsopplegg (NB! Etter gammel læreplan)
Bli kjent gjennom litteratur

internasjonalt samarbeid litteraturDette undervisningsopplegget går ut på å opprette kontakt med ungdom i et annet land og utveksle informasjon om seg selv og bøker man leser. Elevene skal lese en bok av en forfatter fra det landet de har kontakt med, og klassen i det andre landet skal lese en bok av en norsk forfatter eller en forfatter bosatt i Norge. Når elevene skal bli kjent med ungdom i et annet land kan de utveksle informasjon om seg selv for å bli kjent, men i tillegg må de ha et tema å diskutere. Det å bli kjent med samarbeidslandets litteratur vil gi innsikt i kultur, språk og tradisjoner.
Last ned undervisningsopplegget her

Samarbeid om publisering i Wikipedia


Dette undervisningsopplegget går ut på å opprette kontakt med ungdom i et annet land og utveksle informasjon om hverandre og der man bor. I tillegg skal elevene bli enige om et tema, skrive artikler om teamet på ulike språk, utveksle tekstene og prøve å publisere tekstene i nettleksikonet Wikipedia.

Last ned undervisningsopplegget her

Sammen om…

Sammen–om–oppleggene har som grunnidé å benytte det språklige mangfoldet i elevgruppa på skolen. Disse oppleggene er med på å skape en flerspråklig og flerkulturell kontekst som bidrar til at alle elevene kan få brukt morsmålet sitt og den språklige og faglige kompetansen de besitter.

Sammen om miljø

Rambøll rapport
Miljøspørsmål engasjerer ungdom verden over. Innenfor dette feltet vil det derfor kunne være lett finne temaer som egner seg for diskusjon på tvers av landegrenser og på tvers av klasser ved skolen.

Last ned undervisningsopplegget her

Sammen om musikk

Internasjonalt samarbeid1
Undervisningsopplegget går ut på å utforske musikktradisjoner i ulike land, musikkmangfoldet i Norge i dag og diskutere musikk med en klasse i et annet land. Gjennom å dele interessen for musikk og erfaringer med ulike typer musikk med hverandre vil elevene kunne få perspektivutvidelse og identitetsbekreftelse.

Last ned undervisningsopplegget her

Sammen om å være ung

Internasjonalt samarbeid3
Dette undervisningsopplegget handler om hvordan det er å være ung i dag. Gjennom undervisningsopplegget skal elevene knytte kontakter med ungdom i andre land, i ulike verdensdeler, på landet eller i en by med ulik språkbakgrunn og kulturell- og religiøs oppfatning.

Last ned undervisningsopplegget her

Sammen om Unescos verdensarvliste

Pyramid
UNESCOs verdensarvliste består av et utvalg natur- og kulturminner i mange land som har betydning for menneskeheten. Denne listen er derfor fin å ta utgangspunkt i når man skal samarbeide på tvers av landegrenser. I undervisningsopplegget Sammen om UNESCOs verdensarvliste velger elevene kulturminner fra et land som er representert på skolen, et land de har tilknytning til.

Last ned undervisningsopplegget her