Reiseliv

Verda som mål -reiseI et globalisert samfunn der folk reiser mye mer en tidligere, er det behov for kreative og samfunnsbevisste mennesker som kan skape meningsfullt innhold i ferie og fritid for seg selv og andre, og som er bevisste på hva ferie- og fritidsaktiviteter kan ha å si for utvikling av respekt, forståelse og toleranse for andres kultur og levekår. Valgfaget skal medvirke til at elevene får kunnskap om sentrale reisemål, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det skal også være med å gi innsikt i egen og andres kultur (fra Læreplan i valfaget reiseliv, Utdanningsdirektoratet).

Læreplan i valgfaget reiseliv (gjelder fra 1.8.20)

Undervisningsopplegg (NB! etter gammel læreplan)
Ferie hos bestemor

Ferie hos bestemor
Undervisningsopplegget ønsker å vise at veldig mange reiser går til familie og slekt i utlandet eller i Norge. Her kan man belyse verdien av å holde kontakten med familie og slekt på tross av lange avstander. Temaer som er relevante er hvordan vi bruker fritiden vår, at når feriereisen går til familien, om det så er til India eller Valdres, så er det for å bevare tradisjoner, språk, knytte bånd til familiemedlemmer og overføre tradisjoner og kultur. Last ned undervisningsopplegget her.

Reiselitteratur

reiselitteratur
Å reise gjennom litteraturen kan inspirere til mange gode diskusjoner om det å reise, om møter mellom mennesker, samt gi økt kunnskap om andre steder og kulturer. Reiselitteraturen er derfor en fin kilde til opplevelser man kan dele med hverandre. I dette undervisningsopplegget skal elevene lese en reiseroman, reisehåndbøker, reisereportasje eller reiseblogg, eventuelt mer enn ett verk, og diskutere og presentere innholdet. Last ned undervisningsopplegget her.

Å være utvekslingselev i et annet land

utveksling_til_et_annet_land
Undervisningsopplegg som har til hensikt å la elevene presentere et land de kunne tenke seg å være utvekslingselev i. De bør ha med begrunnelse for hvorfor de velger dette landet, der kulturelle kjennetegn og særtrekk står tydelig frem, samt fortelle om relevante fritidsaktiviteter i området. De bør knytte dette til seg selv og sine interesser og kunne si noe om språkforhold i landet. Til emnet hører også det å reflektere over hva konfliktområder og uro framstilt i media gjør med oss. Last ned undervisningsopplegget her.

Å være utvekslingselev i Norge

norway-772991_1280
Undervisningsopplegget har til hensikt å la elevene presentere Norge som utvekslingsland. De skal fortelle om kulturelle kjennetegn og særtrekk ved et eller flere steder i Norge og gi en oversikt over ulike turistattraksjoner og aktiviteter i området. De skal undersøke hvem som kan være utvekslingselev i Norge og reflektere over at ikke alle har samme muligheter til å reise, og at noen reiser ufrivillig.
Last ned undervisningsopplegget her.

Den store reisen

globus
Dette undervisningsopplegget handler om å planlegge og presentere ferie- og fritidsopplegg og reisemål i inn- og utland for ulike målgrupper. Bruk av fremmedspråk er sentralt, og opplegget kan sees i sammenheng med engelskfaget, fremmedspråk eller ulike morsmål som finnes i gruppa.
Last ned undervisningsopplegget her.

Reiselivsmesse

Stinta - et mangfold
I dette undervisningsopplegget skal elevene lage en reiselivsmesse der det legges til rette for at alle elever får bruke sine ressurser og erfaringer. Reiselivsmessen skal presenteres for hele skolen gjennom en utstilling, og hvert reisemål skal ha en stand som andre besøker.
Last ned undervisningsopplegget her.
Se filmen «Stinta – et mangfold»

Friluftsliv i nærområdet

1585373-7-1346526946832
Sosial verdiskaping gjennom å kartlegge turmulighetene i nærområdet og presentere dette i en brosjyre tiltenkt familier i området. Opplegget skal også kunne ses som et flerkulturelt arbeid, der noe av målet er at brosjyren skal nå ut til så mange som mulig ved å ha mer bilder enn tekst og overskrifter på flere språk. I et mangfoldsperspektiv vil en brosjyre med bilder av turmuligheter i nabolaget kunne vekke interesse hos både barn og voksne, hos nyinnflyttede og hos nyankomne familier fra andre land, som enda ikke har lært norsk.
Last ned undervisningsopplegget her.