Sal og scene

Verdensmestern
Valgfaget sal og scene legger opp til kreativitet og skaperglede hos elevene. Et hovedmål er at elevene gjennom praktiske prosesser skaper og formidler ulike audiovisuelle eller sceniske uttrykk og produksjoner. På denne siden finner du undervisningsopplegg som ivaretar det flerkulturelle perspektivet i en slik produksjon. Det kan for eksempel dreie seg om å ta i bruk eventyr, musikk eller andre kulturuttrykk fra hele verden.

Læreplan og veiledning

Læreplan i valgfaget sal og scene
Sal og scene – veiledning til valgfaget

Undervisningsopplegg
Askeladden og de gode hjelperne i en moderne drakt


Eventyr er en felles kulturplattform og er dermed et viktig bidrag til å utvikle en positiv flerkulturell identitet. Dette undervisningsopplegget ender opp med en forestilling som tar utgangspunkt i folkeeventyr og det flerkulturelle fellesskapet i klassen.

Last ned undervisningsopplegget her: bokmål/nynorsk

Dukketeater med kostymer fra ulike land

dukker3
Dette undervisningsopplegget går ut på å lage et dukketeater basert på enten en oppdiktet historie eller en fortelling fra et annet land. Elevene arbeider med å lese en historie eller skrive manus til en fortelling, finne bakgrunnsinformasjon om landet historien er fra og tradisjoner i det aktuelle landet, lage dukker, øve på presentasjonen og vise dukketeateret for andre elever på skolen.
Last ned undervisningsopplegget her.

Flere ressurser