Holdningsarbeid i ungdomsskolen

Dembra er et kursopplegg for ungdomsskoler til støtte i skolens arbeid med forebygging av antisemittisme og rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger. Kurset tar utgangspunkt i skolens egne erfaringer, og gir konkrete metodiske verktøy for lærere og skoleledere til bruk i skolens hverdag. Oppstart august/september 2015.

Hva får skolen?

  • Erfaringsbasert og praksisorientert kompetanseutvikling
  • Erfaringsutveksling med andre ungdomskoler
  • Støtte til å identifisere behov på skolen og gjennomføre lokale tiltak
  • Inspirasjon, kunnskap og metodisk repertoar til alle lærerne gjennom samlinger og materiell på nett (www.dembra.no)

Kriterier for deltagelse
Det søkes i hovedsak skoler fra Østlandsområdet. Skolens egen motivasjon er det viktigste kriteriet for deltakelse i Dembra. Skolen må ønske å gjennomføre kurspakken som en del av en satsning på et godt læringsmiljø. For deltakelse i Dembra spiller det ingen rolle om skolen opplever lite eller mye rasisme.
Ingen kursavgift. Samarbeidspartnerne bak Dembra er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO.

Mer informasjon om kursopplegget

Bukkene Bruse på 24 språk

Fem eventyr er lest inn på 24 språk og finnes nå som app. Den nye appen er en del av språkstimuleringsmateriellet «Troll i ord». Materiellet er utviklet i samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA, og språkene er valgt ut av Utdanningsdirektoratet.

Eventyrene finnes på blant annet polsk, russisk, tigrinja, somali og arabisk. Her er det både korte og lange eventyr, både noe for de minste, og lange, dramatiske, humoristiske og komplekse eventyr for de eldste barna.

Les mer i artikkel på HiOA

Facebookgrupper om andrespråk

Det finnes en norsk facebookgruppe for lærere som underviser elever i norsk som andrespråk i grunnskole og videregående. Her kan man dele idèer, spørsmål eller råd om undervisningsopplegg.
Norsk som andrespråk facebook-gruppe

Nationellt centrum för svenska som andraspråk har også en facebook-gruppe. Her skriver lærere inn pedagogiske spørsmål, deler blogginnlegg, tips til faglitteratur, læremidler, apper, undervisningsopplegg og idéer, og kollegaer over hele landet kommer med respons. Det er mye nyttig her som sikkert kan være av interesse for norske lærere også.

Svenska som andraspråk facebook-gruppe

Aller første bok på romani

Utgivelsen av boka Vandriane rakkrar er en milepel. Boka er den første noensinne på romani, språket til romanifolket/taterne i Norge. Her forteller tre kvinner og to menn om barndommen og oppveksten sin.

Taterne forteller
Vandriane rakkrar bygger på heftet Taterne forteller som kom ut i 2006. Historiene ble samlet inn av Anne Mari Larssen ved Dronning Maud Minnes Høgskole, i samarbeid med Anna Gustavsen (Taternes landsforening). Boka brukes til formidlingsarbeid for å øke kunnskapen om taterne hos fagpersoner og barn/elever i barnehager og grunnskolen.

Arbeidet med boka
I Vandriane rakkrar er tekstene fra heftet oversatt til romanispråket. Romanispråket er ikke et skriftspråk i dag, og det er gjort et stort innsamlingsarbeid av Mariann Grønnerud og Anna Gustavsen fra Taternes landsforening for å få en fullstendig tekst på språket. Oversettelsen og redigeringa av romaniteksten har tatt flere år, og har vært et samarbeid mellom Anna Gustavsen, Mariann Grønnerud og professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, Rolf Theil.

Tekstene i boka og ordlista som følger med, er på romani, bokmål og nynorsk.

Lansering
Torsdag 12. februar kl. 14.00 er det lansering av boka på Glomdalsmuseet.

Les mer om boka her
Se intervju med Anna Gustavsen og Mariann Grønnerud på avisa Glåmdalens filmkanal her.
Les mer om taterprosjektet på NAFOs nettside her.

Boksøk.no presenterer bøker for barn og unge

Leser søker bok er ei foreining som jobbar for at alle skal kunne finne gode bøker. Dei driv blant anna nettsida Boksøk.no. Her syner dei fram hundrevis av bøker som er lette og gode å lese. I desse dagar er basen med bøker utvida til også å gjelde bøker for barn og unge. Det vert lanseringsfest for nye Boksøk.no den 20. januar på Litteraturhuset i Oslo.

Tospråklige bøker og lettleste bøker
Dette er ei flott nettside for alle som ynskjer å finne bøker med tekster som er lette å lese. Her fins mange bøker som kan vere fine å lese for barn, unge og vaksne som held på å lære seg norsk. Det fins også nokre tospråklege bøker på nettsida. Vi håper mange finn vegen til bøker som gir glede. Les meir om Boksøk.no her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord