Læremidler og informasjonsmateriell

Læremidler og ressurser for læreren

 • Det Flerspråklige Bibliotek er et bibliotektilbud for flerspråklige som har bøker på 30 forskjellige språk.
 • Boksok.no er en nettside hvor man lett kan finne fram til bøker som er lette og gode å lese.
 • Mantra lingua forlag sine sider hvor man kan bestille bøker for barn på ulike språk, plakater med ulike skriftspråk og pedagogisk materiell som er egnet for språkarbeid.
 • Milet er en engelskspråklig nettside med tospråklige bøker og annet tospråklig materiell.
 • Mamalisa.com er et nettsted med barnesanger fra hele verden. Noen sanger finnes med lyd, andre kun med tekst. Sangene er oversatt til engelsk, fransk og spansk.
 • Dyrelyder fra hele verden: Denne nettressursen tilbyr en stor samling lydhermende ord (onomatepoetikon), framfor alt dyrelyder, fra hele verden presentert gjennom opptak av autentiske barnestemmer.
 • Tema morsmål har informasjon og læringsressurser på rundt 45 språk. 13 av språkene er norskproduserte og resten er svenskproduserte.
 • Kikora: Matematikk på ulike språk. Korte filmer som sammenligner matematiske systemer på norsk og følgende seks språk: arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja.

Ressurser på norsk

 • Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk på nett har selvinstruerende grammatikkøvelser, mange med lyd, der elever som kan en del norsk får direkte respons på svarene.
 • Norsksidene.no er en nettside med oppgaver om blant annet grammatikk, rettskriving og tegnsetting.
 • Praktisk norsk 1 på nett har oppgaver der en kan jobbe med vanlige, dagligdagse fraser og strukturer tilpasset nivå A1 og A2
 • Praktisk norsk 2 på nett har oppgaver som gir en innføring i norsk grammatikk tilpasset nivå A2 og B1.
 • Grip er et læreverk i grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag. Grip er rettet mot voksne men kan brukes av alle elevgrupper og følger læreplanene for kunnskapsløftet 1.-7. trinn
 • Abc PC – et nettbasert kurs som gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin. Gratis og tilgjengelig på Internett og som cd
 • GREI Nettbasert grammatikkspill for elever f.o.m. mellomtrinnet t.o.m. videregående opplæring; egne undersider spesielt tilpasset minoritetsspråklige elever

Digitale ordbøker på flere språk

 • Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner på 34 språk.
 • Lexin er nettbaserte ordbøker laget for minoritetsspråklige elever på norsk og 18 andre språk, med norsk lyd og bilder. Man kan også bestille trykte ordbøker på noen av språkene.
 • Book 2 er et nettsted hvor man kan lære å snakke og lytte på mange språk.

Lese og skriveopplæring på flere språk (1. -4. trinn)

Flerspråklige nettressurser i matematikk

 • Mattebegreper på tolv språk.
 • Salaby.no har oppgaver med tall på polsk, somali, tamil, tigrinja, litauisk og tyrkisk.
 • Webbmatte er et et gratis svenskt nettsted som inneholder skriftlige forklaringer, bilder og video i matematikkfaget for ungdomsskolen (åtte språk) og videregående (tre språk).

Flerspråklige nettressurser i samfunnsfag og naturfag

 • Matriks er historie for ungdomstrinnet på arabisk, polsk og russisk
 • Samfunnskunnskap.no inneholder bl a enkle tekster om historie, geografi og levesett, utdanningssystemet i Norge, arbeidsliv og demokrati og velferdssamfunn på 17 språk.

Flerspråklig skjønnlitteratur

 • Flerspråklige fortellinger er fortelling fra ulike deler av verden som fortelles på to språk samtidig. Persisk – norsk, somali – norsk, tamil – norsk og urdu – norsk. Fortellingene finnes både som animasjonsfilmer, digitale billedbøker og lydfiler.
 • Det Flerspråklige Bibliotek er et bibliotektilbud for flerspråklige som har bøker på 30 forskjellige språk.
 • Childrenslibrary.org er en nettside som inneholder bøker på mange språk som kan leses på nett.

Informasjonsmateriell til elever og foresatte

 • FUG har en side med materiell på ulike språk som for eksempel konferansetime, svømming, utflukter m.m.
 • Vilbli.no er informasjon om videregående opplæring på flere språk:
 • Informasjon til foreldre på 22 språk om hvordan man kan hjelpe barnet med lesing, skriving og matematikk

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord