Forskning i praksis

(Illustrasjon: Per Byhring/Colourbox)

(Illustrasjon: Per Byhring/Colourbox)

Faget forskning i praksis er delt i to hovedområder; Ideutvikling og praktisk forskning. Disse må sees i sammenheng, og opplegget henter mål fra begge hovedområder.

Læreplan og veiledning

Læreplan i valgfaget forskning i praksis
Forskning i praksis – veiledning til valgfaget

Undervisningsopplegg
Språkforskning

De siste tiårene har de fleste kommuner i Norge opplevd å bli beriket med et mangfold av språk gjennom innvandring. Det vil derfor på de fleste skoler og alle voksenopplæringssentre finnes en rik kilde av språk og erfaringer knyttet til språklæring som kan være gjenstand for forskning. Dette opplegget gir inspirasjon til å studere mangfoldet av språk blant elever på skolen, foreldre eller andre voksne i nærmiljøet.
Emne: Språklæring – fra fagene norsk, engelsk, fremmedspråk, morsmål for elever fra språklige minoriteter og grunnleggende norsk for den samme elevgruppen.
Tidsramme: større prosjekt over flere uker

Last ned undervisningsopplegget:bokmål/nynorsk

Slektsforskning

slektsforskningI dette undervisningsopplegget skal elevene lære om slektsforskning. De skal bli kjent med begreper så som problemstilling, forskningsspørsmål, hypoteser, data, kilder, metode, samt lære hvordan man kan presentere et prosjekt. Sammen i gruppa skal de undre seg over hva slektsforskning betyr, hvor navnet deres kommer fra, hvem de er oppkalt etter, hvem de er i familie med, hvor slekta deres kommer fra og andre spørsmål som elevene har selv.
Trinn/nivå: 8. trinn eller aldersblanding
Emne/hovedområde: Kompetansemål hentet fra begge hovedområdene i valgfaget Forskning i praksis
Tidsramme: Fire måneder
Last ned undervisningsopplegget her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord