Holdningsarbeid i ungdomsskolen

Dembra er et kursopplegg for ungdomsskoler til støtte i skolens arbeid med forebygging av antisemittisme og rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger. Kurset tar utgangspunkt i skolens egne erfaringer, og gir konkrete metodiske verktøy for lærere og skoleledere til bruk i skolens hverdag. Oppstart august/september 2015.

Hva får skolen?

  • Erfaringsbasert og praksisorientert kompetanseutvikling
  • Erfaringsutveksling med andre ungdomskoler
  • Støtte til å identifisere behov på skolen og gjennomføre lokale tiltak
  • Inspirasjon, kunnskap og metodisk repertoar til alle lærerne gjennom samlinger og materiell på nett (www.dembra.no)

Kriterier for deltagelse
Det søkes i hovedsak skoler fra Østlandsområdet. Skolens egen motivasjon er det viktigste kriteriet for deltakelse i Dembra. Skolen må ønske å gjennomføre kurspakken som en del av en satsning på et godt læringsmiljø. For deltakelse i Dembra spiller det ingen rolle om skolen opplever lite eller mye rasisme.
Ingen kursavgift. Samarbeidspartnerne bak Dembra er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO.

Mer informasjon om kursopplegget

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord