Høring om nye læreplaner

Utdanningsdirektoratets høring om nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag nærmer seg slutten, og siste frist for å gi innspill er 18. juni.

Mulig å påvirke morgendagens skole

Læreplanrevisjonen er første fase i Fagfornyelsen. Læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019, og de vil tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. Høringen vil påvirke hvordan de endelige planene vil bli, og NAFO håper derfor at mange vil svare og si sin mening.

Læreplaner knyttet til særskilt språkopplæring

Forslag til nye læreplaner i fagene grunnleggende norsk for språklige minoriteter, norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring og morsmål for språklige minoriteter ligger også ute. For å finne disse forslagene må man gå inn på faget norsk og deretter velge den læreplanen man vil gi innspill til.

Les mer og svar på høringen:
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord