Hva vil det si å være «norsk» i dagens barnehager?

Barnehageforum har kommet med et eget temanummer i Barnehagefolk som omhandler mangfold og antirasisme, og hva det vil si å være norsk i dagens barnehager (Barnehageforum 2013/3).

Forskere og barnehagelærere skriver om ulike perspektiver som belyser mange perspektiver i dagens mangfoldige barnehager. NAFO har bidratt med en artikkel om språklig og kulturelt mangfold sett i lys av nasjonale føringer og praktiske konsekvenser. Les mer her

To av NAFOs fokusbarnehager bidrar også med artikler. Lena Salamonsen fra Gjøvik barnehage skriver om inkluderende foreldresamarbeid og hvordan de bygger gode relasjoner til foreldrene med hjemmebesøk. Les mer her.

Berit Aasen fra Bikuben barnehage i Sunndal skriver om hvordan de voksne i barnehagen møter tospråklige barn og hvor viktig det er å utforske språk og opplevelser sammen med barna. Les mer her.

Bikuben barnehage har også skrevet en tekst om å gi ordene innhold og hvordan barnehagen kan bidra i flerspråklige barns begrepsutvikling. Les mer her.

Barnehagefolk blir utgitt av barnehageforum