Enslige mindreårige får god opplæring i Bodø

Samarbeid mellom voksenopplæring og ungdomsskole
I august 2015 ankom 40 enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år til Bodø. Alle har krav på skolegang, og rundt halvparten har ingen skolebakgrunn fra tidligere. Et samarbeid mellom NAFOs fokusskoler Bodø voksenopplæring og Bankgata ungdomsskole har gitt alle de førti ungdommene et godt skoletilbud lokalisert på ungdomsskolen. Bankgata skole har ansatt tospråklige lærere og miljøarbeider, voksenopplæringa har ansatt faglærere, og tilbudet startet opp september 2015.

Norsk og fag i nivådelte grupper
Ved oppstart ble det gitt noen timer norskopplæring pr dag mens man kartla samtlige ungdommer. De ble raskt plassert i tre grupper etter nivå i norsk og skolebakgrunn, og etter hvert kom også naturfag, matte og samfunnsfag på timeplanen. Gruppeinndelingen i norsk beholdes i samfunnsfag og naturfag, mens inndeling i engelsk og matte er avhengig av elevenes nivå i disse fagene. Enkelte av ungdommene har et nivå i matematikk som er langt over norsk 10. klasse, og det vurderes hospitering i vg1 neste år.

Tospråklig fagopplæring og nytenking
Mange kommuner har det siste halve året opplevd å få større utfordringer enn de kunne drømt om, og da må man nødvendigvis tenke litt utenfor boksen. «I slike situasjoner må man hive seg litt rundt. Det handler i bunn og grunn om å gi nyankomne et godt skoletilbud.», sier rektor ved Bodø voksenopplæring, Nina Røvik. Hun har samarbeidet med rektor ved Bankgata ungdomsskole, Geir Næstby, om tilbudet til de enslige mindreårige asylsøkerne. «På ungdomsskolen tilbys elevene tospråklig fagopplæring. Det er viktig for å øke gjennomføringsevnen. Vi har knyttet til oss folk som tenker litt utenfor læreplanen. For disse elevene gir det en læringseffekt som er uvurderlig», sier Næstby. Sosiallærer og helsesøster er også en viktig del av tilbudet.

Sette i gang fra dag en
Dette liker statssekretær Birgitte Jordahl å høre. Hun reiser for tiden rundt og snakker med mottaksskoler flere steder i landet, for å danne seg et bilde av hva skolene og kommunene trenger av bistand for å møte lovkravene. «Målet er at disse elevene skal komme seg så langt som mulig. Da skal det være rom for å improvisere litt i lys av den situasjonen vi ser i dag. Jeg blir veldig glad over å se at kommunene ikke sitter og venter på at regjeringen skal bidra, men at de setter i gang fra dag én. Det vi er opptatt av, er hva kommunene klarer å gi av tilbud, og hva som må til for at de skal klare å oppfylle lovkravet om utdanning for denne gruppen», sier Jordahl.

Les mer
Les om Bankgata ungdomsskole
Les om Bodø voksenopplæring
Les artikkel fra avisa Nordland ved å trykke på bildet under
Les innlegg fra avisa Nordland