FLORO sertifiseringskurs

NAFO holder kurs som sertifiserer til bruk av FLORO i utredning av flerspråklige elever. Kursene forutsetter utdanning innen det spesialpedagogiske, pedagogiske, psykologiske og/eller lingvistiske fagområdet.

Ei jente leser i en bok. Mange bokstaver og tegn er tegnet ut fra hodet hennes..

Målgruppe

Kurset er primært for:

  • PPT-ansatte
  • Spesialpedagoger på skoler som har et særskilt ansvar for å samarbeide med PPT i utredninger
  • Tospråklige lærere som kan bistå PPT med gjennomføring av utredning på ulike morsmål

Kursinnhold

Kurset består av to samlinger.

  • Dag 1 gir en innføring i bakgrunn og utviklingen av FLORO, og en gjennomgang av administreringen av verktøyet.
  • Dag 2 jobber vi med tolkning av testresultater, basert på at deltakerne har prøvd ut verktøyet i forkant.

Mellom kursdagene skal deltakerne prøve ut FLORO på 2-4 testpersoner. I etterkant av andre kursdag leveres tre testprotokoller på e-post til kursleder for godkjenning og eventuelle kommentarer. Kursbevis og tilgang til Floro gis til deltakere som har fullført begge samlingene og sendt inn testprotokoller.

Pris

Pris: 1500 kr per deltaker. Prisen inkluderer to kursdager, og tilgang til FLORO-verktøyet.

Påmelding til kurs våren 2021

Alle kursdager er fra 09.30-14.30. Det er plass til 25 deltakere per kurs.

Vi setter opp følgende kurs våren 2021:

  • Digitalt FLORO kurs 05.01 og 26.01: Påmelding (Fulltegnet)
  • Digitalt FLORO kurs 14.01 og 04.02: Påmelding (Fulltegnet)
  • Digitalt FLORO kurs 12.03 og 09.04: Påmelding (Fulltegnet)
  • Digitalt FLORO kurs* 06.04 og 27.04: Påmelding (Fulltegnet)

*Det er nå avklart at også dette kurset blir digitalt, av hensyn til mulige smitteverntiltak.

Kursing av større grupper

Ved ønske om kursing av større grupper i en virksomhet/kommune/Fylkeskommune, ta kontakt med Helene Fulland for nærmere avtale.