Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Utdanningsdirektoratet har utviklet et nytt digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Kartleggingsverktøyet er laget som en støtte til lærere for å finne ut

  • om elever med norsk som andrespråk trenger særskilt språkopplæring
  • hvilken norskopplæring eleven trenger
  • når eleven er klar for å gå over til ordinær opplæring

Les mer om verktøyet

Nytt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (udir.no)

Hvordan få tilgang til verktøyet?

Tilgang til Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (udir.no)

Hva gjør vi mens vi venter på tilgang?

Skoler som ikke har fått tilgang til det nye verktøyet ennå, kan fremdeles bruke Udirs gamle kartleggingsverktøy

Kartleggingsverktøy: Språkkompetanse i grunnleggende norsk – bokmål (pdf)

Kartleggingsverktøy: Språkkompetanse i grunnleggjande norsk – nynorsk (pdf)