Kartleggingsmateriell

Åkeberg

I samarbeid med Matematikksenteret, Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret har NAFO utviklet oversikter over kartleggings-, veilednings- og støttemateriell på sine ulike fagområder. Oversiktene skal være en støtte for PP-tjenesten i det systemrettede arbeidet i barnehage og skole. For alle sentrene gjelder at kompetanseheving overfor PPT skal skje i samarbeid med Statped.

NAFOs oversikt finner du her:

Oversikt over kartleggingsmateriell NAFO

Se også oversikt over kartleggingsmateriell hos Matematikksenteret