NAFO-konferansen 2018

Mandag 19. november

Plenumsforedrag

Barnehagesesjon

Skolesesjon

Tirsdag 20. november

 

Foto: Majja Jansson, Claudia Almeida Alawi og Liv Ingebjørg Nesland Lindgaard fra Elvebakken vgs