Opplæring for unge med kort botid

OsloMet, 18. og 19. november 2019

Program 18. november

Parallellsesjoner 18. november

  • Bibliotek og bibliotekar som ressurs for de minoritetsspråklige elevene og deres lærere, Kristin Skinstad van der Kooij, Høgskolen i Innlandet
  • Minoritetsspråklige elever og realfag, Marit Lunde, NAFO
  • Utdanningsdirektoratets nye kartleggingsverktøy for norskferdigheter, Line Marie Holum, NAFO
  • Hvordan tilpasse opplæringen til alle på en skole, Thomas Nilsen, Godalen vgs og Ellen-Kristine Endresen Helgeland, Gand vgs
  • Språkutviklende arbeidsmåter, Else Ryen, NAFO
  • Hvordan kan fylkeskommuner og kommuner samarbeide videre om Jobbsjanseprosjekter etter overføring av ordningen til fylkeskommuner fra 1.1.2020?, Binh Nguyen og Manzoor Qadeer Khan, IMDi

Program 19. november

Parallellsesjoner 19. november

Workshops:

IMDi – For skoleledere og folk fra administrasjonen i fylker og kommuner:

  • Tør å se, våg å spørre! – Hvordan skolen kan ivareta og forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Farahnaz Bahrami, fagdirektør, Oppvekst- og deltakelsesseksjon, og Gloria Orellana Hellerud, seniorrådgiver IMDi
  • Miljøressurser i kombinasjonsklasser Thomas Nilsen, avdelingsleder, Godalen vgs, Rogaland fylkeskommune
  • Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom NAFO og Akershus – Buskerud – Oslo og Østfold fylkeskommuner innenfor JS del B samt rapporten Veien fra hindringer til handlinger og oppfølgingen av den Espen Schønfeldt, Akershus fylkeskommune, og Dag Fjæstad, NAFO