Gjennomførte konferanser

2019

Felles skoleeiernettverk i Tromsø 25. og 26. april 2019

2018

NAFO-konferansen på OsloMet 19. og 20 november 2018
Felles skoleeiernettverk i Oslo 9. og 10. april 2018

2017

Felles skoleeiernettverk i Drammen 24. og 25. april 2017
NAFOs nasjonale Tema Morsmålkonferanse 2017, 26. og 27. oktober

2016

Seminar om undervisningsressurser om nasjonale minoriteter, 28.november
NAFOs nasjonale Tema Morsmålkonferanse 2016, 24. – 25. november
Nettverk for barnehagemyndigheten, fylkesmenn og UH-sektoren 22.september
Felles skoleeiernettverk på Hamar 25.-26. april 2016

2015

Nasjonal Tema Morsmålkonferanse 2015
Fagdag om innføringstilbud for ungdom med kort botid, Oslo 13.11.15
Kommunalt skoleeiernettverk i Oslo 10.11.2015
Nasjonal barnehagekonferanse, Oslo 6. november 2015
Fagdag om innføringstilbud i grunnskolen 3. november 2015
Opplæring av ungdom med kort botid i Telemark 4. juni 2015
Felles skoleeiernettverk i Trondheim mai 2015
Opplæring av ungdom med kort botid i Hedmark 2. februar
Opplæring av ungdom med kort botid i Oppland 14. januar 2015

2014

Nasjonal Tema Morsmålkonferanse 2014
Fagdag om ungdom med kort botid 4. november 2014
FLIN (Flerspråklighet i Norden)-konferanse 20. – 21. oktober
Felles skoleeiernettverk i Larvik mai 2014
Flerspråklighet i barnehagen 1.april
Fagdag for barnehagemyndigheter 5. mars 2014

2013

Nasjonal Tema Morsmålkonferanse 2013
Kommunalt skoleeiernettverk i Oslo november 2013
Fagdager om ungdom med kort botid oktober 2013
Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever . Trondheim 2.-3. september 2013.
Fylkeskommunalt skoleeiernettverk i Oslo juni 2013
Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever . Oslo 6.-7. mai 2013

2012

Nasjonal Tema Morsmålkonferanse 2012
Lyst til å lære – mulighet til å lykkes. Konferanse for Østfold 13. november 2012.
Fylkeskommunalt skoleeiernettverk i Bergen oktober 2012
Flerspråklig arbeid i barnehagen; Tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving. Oslo september 2012.
Flerspråklig arbeid i barnehagen; Tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving. Telemark september 2012.
Flerspråklig arbeid i barnehagen; Tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving. Trondheim oktober 2012.
Kommunalt skoleeiernettverk i Halden mai 2012
Hva hindrer oss i å nå målet om en god språkopplæring ? Seminar på HiOA 17. april 2012.

2011

Fylkeskommunalt skoleeiernettverk i Oslo mai 2011

Gjennomførte fokustreff

Fokustreff barnehage
Fokustreff grunnskole
Fokustreff videregående skoler
Fokustreff voksenopplæring

break dance
Barn som titter
tospråklig lærer sverige
Språkverksted Hagaløkka 1
Muntlighet i sentrum. Mesterfjellet 2
Florø barneskole
Barnehagenorsk

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord