Lysark – ordforråd

Her ligger det lysark som kan brukes som støtte til fordypningsartikkelen Ordforråd i alle fag.
Støtteark til utskrift kan lastes ned nederst på siden.
Lysark-ordforrad