Lysark – Språkutviklende undervisning

Her ligger det lysark som kan fungere som støtte til introduksjonstekstene Hva?, Hvorfor? og Hvordan? og fagartikkelen Hverdagsspråk og fagspråk. Nederst på siden kan du laste ned støtteark til utskrift.
 

Sprakutviklende_undervisning_PP