Flerspråklighet er en ressurs – ikke et problem

Gratulerer med den internasjonale morsmålsdagen i dag, 21. februar!

­

På NAFOs nettsider finnes det mange ressurser om morsmål og om flerspråklighet. Blant annet kan du se et foredrag med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

­

Se foredrag

Foredraget tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet. Foredragsholderne påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn.

Hva sier forskningen, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

Se foredraget her.
Last ned presentasjonen her.

Studium knytt til mangfald i skule og barnehage

NAFO har laga ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og mangfald i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom!

Gå til oversikta over studietilbod her.

I samband med Kompetanse for kvalitet tilbyr fleire universitet og høgskular vidareutdanning for lærarar i andrespråkspedagogikk og språkutvikling/språklæring. Mange av desse studia er nettbaserte eller samlingsbaserte.

Du kan lese meir om vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage på Utdanningsdirektoratets heimeside. Desse studia har søknadsfrist allereie 1. mars.

Nettbasert kompetanseheving

NAFO er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Det første temaet for barnehage er nå klart, Flerspråklighet i barnehagen. For skole er det foreløpig utarbeidet to kurs, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Kursene legger opp til en kompetanseheving der hele personalet deltar.
 

For barnehage

Temaet Flerspråklighet i barnehagen handler om hvordan barn tilegner seg flere språk, og hvordan barnehagen kan ivareta barns språklige utvikling på både morsmål og norsk. Ved å gå gjennom dette temaet først legges et godt grunnlag for å arbeide videre med andre temaer. Flerspråklighet i barnehagen inneholder fordypningsartikler, forelesninger på nett, filmsnutter, refleksjonsspørsmål og tips til praksis.
 

Flere temaer

Flere temaer for barnehage vil bli lagt ut etter hvert som de er ferdige:

  • Språk i lek og aktivitet
  • Samtale
  • Barnelitteratur og fortellinger
  • Sanger, rim og regler

Gå til kompetansehevingskurs for barnehager her.
 

For skole

Det er foreløpig to temaer klare for skole, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Begge kursene handler om hvordan man kan tilrettelegge for elever som ikke har norsk som morsmål i den ordinære undervisningen. Kursene egner seg for personale både i grunnskole og videregående.

Gå til kompetansehevingskurs for skole her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord