Skole

NAFO utvikler nettbaserte kompetanseutviklingskurs som kan brukes av hele personalet på en skole. Kursene vil ta for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, lysark, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid mellom lærere. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.

Forslag til gjennomføring
 

Temaer

 

Nyankomne elever

NAFO har laget tre kompetanseutviklingspakker om nyankomne elever, én pakke for barnetrinn, én for ungdomstrinn og én for videregående. Hver pakke består av fem økter og tar for seg temaene mottak av nyankomne elever, opplæring den første tiden, samarbeid og overganger mellom ulike opplæringstilbud. Kurspakkene er laget i forbindelse med prosjektet Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.

norsk som andrespraak i naturfag
Språkverksted Hagaløkka 1
Bankgata_jenter
Bleiker
Kampen_alfa

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord