Fordypning – Ordforråd i alle fag

 

På denne siden ligger det fordypningsstoff om ordforråd på et andrespråk. Det er lagt opp til at alle lærere leser artikkelen Ordforråd i alle fag. Den danner utgangspunktet for praksisoppgavene i neste steg av kurset.
 

Fordypningsartikkel: Ordforråd i alle fag

Artikkelen tar for seg ulike typer ord som elevene møter i fagene, og hvilke ord og uttrykk som kan være spesielt vanskelige når man er i en norskinnlæringsfase. Videre skrives det litt om hvordan ordinnlæring foregår, blant annet gjennom svar på spørsmålet «Hva vil det si å kunne et ord?». I siste del presenteres prinsipper som bør ligge til grunn for arbeid med ordforråd for andrespråksinnlærere. Det gis også noen eksempler på metoder for arbeid med systematisk ordforrådsinnlæring.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord