Tal og forsking

På denne sida finn du lenker til statistikk og ulike forskingsrapportar som tar for seg opplæringssituasjonen til barn, unge og vaksne med minoritetsbakgrunn og andre relevante emne.

2018

Språkstimulering gjennom samtale: En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn. Torild Marie Olsen (UiA) viser at tilsette i barnehage forenklar språket når dei samtaler med fleirspråklege barn.

Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? NOVA Rapport 1/18, A. Bakken & C. Hyggen.

2017

Veiledningserfaringer Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak. Fafo. Rapporten presenterer funn fra en studie som evaluerer to utprøvninger av foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) i møte med to særskilt definerte grupper av foreldre: foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak.

Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere – En kunnskapsoversikt
NIFU, Rapport 2017:30, S. Wollscheid, M. Flatø, H.N. Hjetland og I. Smette

Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? Artikkel SSB, Alice Steinkellner

Veiledningserfaringer Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak. Fafo.
Rapporten presenterer funn fra en studie som evaluerer to utprøvninger av foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) i møte med to særskilt definerte grupper av foreldre: foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak.

Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere. NIFU Arbeidsnotat 2017:3 Håkon Høst og Ingvild Reymert

Prosjektrapport Opplæring for nyankomne elever i ungdomsskole. Organisering, metodikk og tidlig identifisering av oppfølgingsbehov. Statped: Espen Egeberg og Helene Fulland

Når barn stenges ute i barnehagen. Prosjektet «Marginalization in children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model» ledes av professor Lars Wichstrøm ved NTNU Samfunnsforskning. Målet med prosjektet har vært å finne prosessene bak, og hvilke konsekvenser tidlig marginalisering av barn har.

2016

Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn: Demografi, utdanning og inntekt. Rapport SSB 2016/23, Minja Tea Dzamarija (red.)
Med denne publikasjonen ønsker Statistisk sentralbyrå (SSB) å bidra til å øke kunnskapen om en del områder som har stor betydning for barn og ungdoms oppvekst og deltakelse i det norske samfunnet.

Barnehagespeilet inneholder aktuell statistikk og forskning om barnehager i Norge. Tall og analyser er hentet fra Utdanningsspeilet.

Kasusundersøkelse. Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever.
Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av Rambøll Management Consulting, sluttrapport 21. oktober 2016.

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud.
Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av Rambøll Management Consulting, sluttrapport februar 2016.

Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn: Demografi, utdanning og inntekt
Rapport SSB 2016/23, Minja Tea Dzamarija (red.)

Jämlikhetsskapande integration – En handlingsplan i tio punkter, Arena idé, Stockholm 2016
Den svenske tankesmia Arena Ide har lagt fram 10 punkter som vil kunne bidra til en likestillende integreringspolitikk i Sverige. Ett av punktene gjelder grunnlaget for en likestillende skole, et annet å motvirke diskriminering.

2015

Marginalisert eller synliggjort. Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Elena Tkachenko, Katrine Giæver, Kari Bratland og Bushra Fatima Syed. Undersøkelser om hvordan barnehagene bruker flerspråklige ansattes kompetanse.

Lek på to språk. En studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage. Carola Babette Kleemann

Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red). Rapporten har sin bakgrunn i stortingsmeldingen Barn på flukt som kom i 2012. Rapporten, Levekår for barn i asylsøkerfasen, har fokus på å få fram barns egne stemmer.

Grunnskoleopplæring til barn og unge asylsøkere som bor i asylmottak og omsorgssentre.
Rapport nr. 1516. Kari Bachmann, Bjørn G. Bergem og Arild Hervik. Møreforskning Molde A.S.

Rapport SSB 2015/26
Rapporten heter Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse og er produsert av Statistisk sentralbyrå.